Обезщетения при отменен или закъснял полет.

go to content

Обезщетения при отменен или закъснял полет

Във връзка с отменените или закъснелите полети кантората извършва предварително проучване за възникване на правото на обезщетение, включително:

  • Получаване на данни за фактическите обстоятелства, при които полетът е бил преустановен или закъснял;
  • Преглед на всички необходими документи, предоставени от клиента и заключение по въпроса за правото му на обезщетение;
  • Всички действия и процедури за отправяне на извънсъдебно искане за доброволно плащане или обезщетение;
  • Предявяване на иск и завеждане на дело пред компетентен съд;
  • Започване на производство за принудително изпълнение и организация на изплащането на обезщетение на пътника;

За контакти

×