Трудово право.

go to content

Трудово право

Трудови договори

Кантората предлага:

  • Професионално консултиране при сключване на трудов договор с цел да се гарантира защитата на интересите на служителя;
  • Изготвяне всякакъв вид документи и книжа, свързани с трудовото правоотношение на клиента;
  • Консултации по въпроси свързани с командировки, както и с използването на отпуски и компонентите на пакета за възнаграждения;
  • Правен съвет относно възможностите за сигнал пред компетентните органи за нарушаване на правата на служителя/работника;

Преструктуриране на трудовите отношения

Възникват обстоятелства, когато поради интереса на служителя се изисква преструктуриране на трудовото правоотношение. В тази връзка кантората предлага:

  • Съвети относно инициирани от работодателя промени в трудовия договор и разясняване на потенциалните рискове;
  • Становище относно възможностите за прекратяване на трудовото правоотношение от служителя/работника при защита на неговите интереси;
  • Предоставяне на служителя/работника на всички необходими документи, удостоверяващи възникването на трудови злополуки или професионални заболявания с цел максимално гарантиране на правата му;

За контакти

×