Договори.

go to content

Договори

Консултации и изготвяне на писмени договори

Кантората предлага:

  • Изготвяне на писмени договори;
  • Консултации по сключени договори или такива, които предстои да бъдат сключени;
  • Съставяне на пълномощни;
  • Извънсъдебно и съдебно решаване на спорове, произтичащи от неизпълнение на договор;
  • Консултации във връзка с договорна отговорност;
  • Изменение, прекратяване и разваляне на сключени договори;

За контакти

×