Home.

go to content

За нас.

Адвокатско дружество „Ангелова“ предлага правно обслужване в различни сфери на правото. Подпомагаме клиентите си в тяхното развитие и се стремим да отговорим на нарастващата сложност на нуждите им.

Предлагаме пълен набор от правни анализи и проверки, правни консултации, участие в преговори, правна защита и представителство пред съдебни и извънсъдебни органи, държавната администрация и трети лица, събиране на просрочени задължения.

В допълнение към юридическото обслужване предлагаме на нашите клиенти данъчни и счетоводни услуги, за да осигурим ефикасни решения за цялостното управление на проектите им.

Кантората е член на Френско-българската търговска камара, с която работи в сътрудничество. Част от клиентите на кантората са френски частни и бизнес клиенти, развиващи  дейност в България.

 

Работни езици на кантората са български, английски, френски и руски.

Нашият екип.

cveti-angelova-law

Цветелина Ангелова Управляващ съдружник, Адвокат

Цветелина Ангелова е управляващ съдружник и основател на кантората. Завършила е Нов Български Университет през 2008г. със специалност Право. Специализирала е в областта на европейското и международно право в Университет Val de Marne – Paris 12.
По време на обучението си е преминала редица стажове, един от които в Министерство на финансите, икономиката и заетостта, Франция в Дирекцията за защита на конкуренцията и потребителите, както и в дирекция „Мисия Европейски Парламент”.

Практика: търговска право, сливания и придобивания, несъстоятелност, конкурентно право, сделки с недвижими имоти, правен анализ на собствеността, защита на потребителя, трудово право, процесуално представителство.

Образование: Нов Български Университет- Магистър по право;
Париж Вал-де-Марн XII – специалност „Международно право и право на Европейската общност“

Езици: Български, Френски, Английски

Връзка: angelova@angelova-law.com

konstantin-plavlov-cveti-angelova-law

Д-р Васил Георгиев Съдружник, Адвокат

Практика: търговско и облигационно право, правни анализи на дружества, право на интелектуална собственост, конкурентно право, вещно право и устройство на територията, облигационно право, трудово право, процесуално представителство

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право
Атински университет- Политически науки, Гърция

Езици: Български, Английски, Руски
Контакти: georgiev@angelova-law.com

konstantin-plavlov-cveti-angelova-law
konstantin

Константин Валентинов Асоцииран адвокат

Практика: Общо корпоративно обслужване, Финансови институции и регулации, Сливания и придобивания, Капиталови пазари, Несъстоятелност, Застрахователно право, Интелектуална и индустриална собственост, Арбитраж

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право
Гьоте Университет, Институт по право и финанси, Магистър по финансово право, Франкфурт на Майн, Германия
Езици: Български, Английски, Немски
Контакт: valentinov@angelova-law.com

petya-angelova-cveti-angelova-law

Петя Данаилова Юрист

Практика: Общо корпоративно обслужване, Сливания и придобивания, Несъстоятелност, Правен анализ на собствеността, Сделки с недвижими имоти, Наем на недвижими имоти

Образование: Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Магистър по право

Езици: Български, Английски

Контакт: danailova@angelova-law.com

petya-angelova-cveti-angelova-law

Сфери на дейност.

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ПРАВЕН СЪВЕТ

Ние ще ви помогнем.

×