Защита на потребителя.

go to content

Защита на потребителя

Консултации при процедура по получаване на банков кредит.

Ако търсите финансиране от банка, има известни критерии, изисквания и условия, които трябва да бъдат спазени, за да получите заем.

Също така, зависи от видовете кредит, класифицирани според целта, срокът на погасяване, степента на обезпечение, начина на усвояване и погасяване.

Кантората предоставя консултации относно вида и обхвата на информацията, която следва да ви бъде предоставена от финансовата институция.

Получавате информация относно:

  • Финансовите и юридическите последици, произтичащи от правото на отказ по договора за потребителски кредит;
  • Финансовите и юридическите последици, свързани с предсрочното погасяване на кредита;

Също така, предлагаме правна помощ при:

  • Подаване на жалби в случай на нарушаване правата на клиента;
  • Подаване на сигнал при нарушаване правата на клиента;
  • Съдебни спорове по установяване недействителност на неравноправните клаузи в съдебно производство;

Изготвяне на договор за банков кредит.

По време на процеса на разглеждане на искането на клиента, могат да възникнат допълнително въпроси, пояснения и изисквания от страна на съответната банка. В политиката на всяка една от тях се съдържат специфики при определяне на рисковия профил на клиента условия, както и изисквания за определено ниво на кредитоспособност, способност за погасяване и други.

Ние осигуряваме изготвяне на  договор за банков кредит в съответствие с българското законодателство, като отчитаме съответните условия и обстоятелства, както и материалното състояние на клиента.

За контакти

×