Изготвяне на договор за банков кредит.

go to content

Изготвяне на договор за банков кредит.

По време на процеса на разглеждане на искането на клиента, могат да възникнат допълнително въпроси, пояснения и изисквания от страна на съответната банка. В политиката на всяка една от тях се съдържат специфики при определяне на рисковия профил на клиента условия, както и изисквания за определено ниво на кредитоспособност, способност за погасяване и други.

Ние осигуряваме изготвяне на  договор за банков кредит в съответствие с българското законодателство, като отчитаме съответните условия и обстоятелства, както и материалното състояние на клиента.

За контакти

×