Изготвяне на нотариални актове.

go to content

Изготвяне на нотариални актове

Кантората осигурява представителство и предоставя съдействие на клиента пред Нотариус, изготвя всички необходими документи за сключване на нотариалния акт. След подписването на нотариалния акт той се вписва в българския имотен регистър.

За контакти

×