Ипотеки.

go to content

Ипотеки

Съгласно българското законодателство ипотека на недвижима собственост може да бъде учредена, за да се обезпечи както собствено задължение, така и задължение на трето лице. Ипотеката се вписва в Имотния регистър въз основа на договор или по закон.

Кантората предоставя консултации относно ипотечното кредитиране и участие в преговори, свързани с банкови кредитни договори.

За контакти

    ×