Консултации при процедура по получаване на банков кредит.

go to content

Консултации при процедура по получаване на банков кредит.

Ако търсите финансиране от банка, има известни критерии, изисквания и условия, които трябва да бъдат спазени, за да получите заем.

Също така, зависи от видовете кредит, класифицирани според целта, срокът на погасяване, степента на обезпечение, начина на усвояване и погасяване.

Кантората предоставя консултации относно вида и обхвата на информацията, която следва да ви бъде предоставена от финансовата институция.

Получавате информация относно:

  • Финансовите и юридическите последици, произтичащи от правото на отказ по договора за потребителски кредит;
  • Финансовите и юридическите последици, свързани с предсрочното погасяване на кредита;

Също така, предлагаме правна помощ при:

  • Подаване на жалби в случай на нарушаване правата на клиента;
  • Подаване на сигнал при нарушаване правата на клиента;
  • Съдебни спорове по установяване недействителност на неравноправните клаузи в съдебно производство;

За контакти

×