Ликвидация.

go to content

Ликвидация

Ликвидацията е последният етап от съществуването на търговско дружество, когато вече не упражнява стопанска дейност.

Тя включва четири етапа:

  • уведомяване на кредиторите на дружеството, че същото прекратява дейността си. Уведомлението се обявява по партидата на дружеството в търговския регистър;
  • определяне на обема на активите на дружеството и подаването на доклад;
  • събиране на неизплатени вземания, изпълнение на всички задължения на дружеството;
  • разпределяне между всички партньори на активите след изпълнението на задълженията и събирането на неизплатени вземания;

Кантората предлага услуга по изпълнение на дейността на ликвидатор и предприема всички необходими действия в процедурата по ликвидация на търговски дружества и сдружения с нестопанска цел в съответствие с действащото законодателство;

За контакти

×