Несъстоятелност.

go to content

Несъстоятелност

Несъстоятелността настъпва, когато търговец не е в състояние да изплати дължимите си парични задължения, които произтичат от търговската му дейност.

Кантората предлага следните правни услуги:

  • процесуално представителство на кредитор/длъжник при предприемане на действия за образуване на производство по несъстоятелност;
  • правна помощ при изготвянето на възражения, искане за допускане на мерки за защита и/или план за преструктуриране, подаване в съда на искане за образуване на производство по несъстоятелност;
  • правна помощ при подготовката/участието в заседанието на кредиторите;
  • оспорване на съдебните решения, с които се отхвърля искане за образуване на производство по несъстоятелност и/или съдебните решения относно откриването или прекратяването на производството по несъстоятелност;
  • правна подкрепа за дейността на синдика в несъстоятелност при текуща процедура по несъстоятелност;

За контакти

×