Сливания и придобивания (M&A).

go to content

Сливания и придобивания (M&A)

Кантората извършва услуги по консолидация на търговски дружества- сливане, отделяне и разделяне.

Съдействаме на клиентите във връзка с желаното от тях преобразуване и предоставяме съвети относно изготвянето, договарянето и изпълнението на договори за продажба на части от стопанската дейност.

За контакти

×