Трудови договори.

go to content

Трудови договори

Кантората предлага:

  • Професионално консултиране при сключване на трудов договор с цел да се гарантира защитата на интересите на служителя;
  • Изготвяне всякакъв вид документи и книжа, свързани с трудовото правоотношение на клиента;
  • Консултации по въпроси свързани с командировки, както и с използването на отпуски и компонентите на пакета за възнаграждения;
  • Правен съвет относно възможностите за сигнал пред компетентните органи за нарушаване на правата на служителя/работника;

За контакти

×