Търговски сделки.

go to content

Търговски сделки

Кантората предоставя професионална правна помощ при подготовката на общи условия за сключване на сделки от търговец.

Ние също така предоставяме:

  • правни консултации относно института за търговски продажби и правна помощ за практиката на успешен бизнес;
  • подготовка на комисионни договори и необходимата правна помощ по отношение на тях;
  • подготовка на договори за спедиция и превоз, договори по разплащателна сметка, договори за депозити и всякакви други договори по искане на клиента и съгласно търговското законодателство;

За контакти

×