Финансиране на недвижими имоти.

go to content

Финансиране на недвижими имоти

Кантората предоставя професионално правно проучване при покупка на недвижими имоти, правен статус, проверки за тежести, ипотеки, висящи съдебни дела, неплатени данъчни дългове с цел даване на правни съвети и съдействие при:

  • Изготвяне на цялостна документация, свързана със сделки с недвижими имоти;
  • Избор на подходящи недвижими имоти по предварително зададени критерии;
  • Преговори и представителство;
  • Данъчно планиране;

За контакти

×